Cách kiếm tiền trên youtube với adsense – cung cấp bản quyền video

Cách kiếm tiền trên youtube với adsense – cung cấp bản quyền video

Xin chào các bạn, hôm nay taive123.com sẽ hướng dẫn các bạn cung cấp bản quyền video trong một số trường hợp khi các bạn up video lên bị youtube đòi cung cấp

xem thêm:  Cách nhận mã pin adsense 2016

1. Trường hợp bạn nhìn thấy yêu cầu thông tin

Khi youtube cần thông tin của bạn thì có thể bạn sẽ nhận được thông báo trong Trình quản lý video. Bạn cũng có thể nhận được email theo địa chỉ email liên kết với tài khoản YouTube.

Nếu chúng tôi cần thêm thông tin về video cụ thể của bạn:

 • Bạn sẽ nhìn thấy ký hiệu đô la màu vàng bên cạnh video trong Trình quản lý video.
 • Bạn cũng có thể nhìn thấy ghi chú về số ngày còn lại để cung cấp thông tin yêu cầu cho youtube. Nếu bạn không cung cấp thông tin trong thời gian quy định, video của bạn có thể bị tắt tính năng kiếm tiền.

2. Cách đưa ra bằng chứng chứng minh video của bạn như sau:

Tạo 1 file word với  nội dung sau:

 • Đối với video bạn tự tạo từ A tới Z

Nếu YouTube yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin về nội dung do bạn tự tạo thì bạn nên cung cấp những thông tin sau đây:

Đối với âm thanh gốc:

 • Tên nghệ sĩ
 • Tên bài hát
 • Người soạn nhạc/ngườ viết lời
 • Hãng nhạc (nếu có)
 • Mô tả mối quan hệ giữ hãng nhạc và nghệ sĩ (Xin lưu ý rằng tài liệu chứng minh bạn giữ tất cả các quyền sử dụng thương mại đối với nội dung đều có thể cần thiết)
 • Tên và thông tin liên hệ của chủ sở hữu quyền
 • Tên bạn (tên/họ)
 • Nếu bạn đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa âm thanh: tên phần mềm, liên kết URL đến điều khoản sử dụng cấp quyền sử dụng thương mại và bất kỳ mẫu hay vòng lặp âm nhạc nào đã sử dụng
 • Nếu âm thanh của bên thứ ba (nhạc gốc của người khác) được sử dụng trong tác phẩm của riêng bạn (ví dụ: bản phối lại hay bản kết hợp), vui lòng cung cấp tài liệu văn bản của chủ sở hữu quyền gốc cho phép bạn sử dụng nội dung trên phương diện thương mại.

Đối với hình ảnh gốc:

 • Giải thích ngắn gọn về cách bạn tự tạo hình ảnh
 • Nếu bạn sử dụng bất kỳ hình ảnh nào có sẵn, vui lòng cung cấp tên nguồn và liên kết URL tới điều khoản cấp phép cấp quyền sử dụng thương mại
 • Nếu bạn sử dụng hình ảnh của bên thứ ba trong tác phẩm của riêng mình, hãy cung cấp văn bản cho phép của chủ sở hữu quyền gốc để sử dụng nội dung thương mại. Nếu bạn chỉ cung cấp thỏa thuận cấp phép cho phần mềm chỉnh sửa đã sử dụng thì điều đó là không đủ.
 • Đối với video bạn sử dụng phần mềm chỉnh sửa âm thanh và/hoặc hình ảnh để tạo nội dung của riêng mình?

  Nếu YouTube yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin về nội dung do bạn tạo bằng phần mềm chỉnh sửa thì bạn nên cung cấp những thông tin sau đây:

  • Tên phần mềm
  • Liên kết URL tới điều khoản cấp phép cấp quyền sử dụng thương mại
  • Nêu rõ xem bạn có sử dụng bất kỳ vòng lặp, mẫu nhạc hay hình ảnh có sẵn nào không
 • Đối với video bạn reup (giấy phép Creative Commons) hay nói khác là tải lại trên youtube có giấy phép giấy phép Creative Commons rồi chỉnh sửa qua qua để up lại

Nếu YouTube yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin về việc sử dụng nội dung miễn phí bản quyền hoặc nội dung theo giấy phép Creative Commons thì bạn nên cung cấp những thông tin sau đây:

 • Tên nghệ sĩ
 • Tên bản nhạc
 • Liên kết URL trực tiếp đến bài hát
 • Liên kết URL trực tiếp tới điều khoản cấp phép cấp quyền sử dụng thương mại
 • Trong một số giấy phép do người sáng tạo quy định, có thể cần phải có đóng góp (ghi nhận quyền tác giả) cho người sáng tạo gốc trong trường hợp sử dụng thương mại. Nếu có thể, vui lòng đưa ghi nhận quyền tác giả vào hộp mô tả hoặc vào chính video
Xin lưu ý rằng một số nhạc có thể miễn phí bản quyền nhưng không đủ điều kiện sử dụng thương mại (ví dụ: các trường hợp trong đó người được cấp phép không được phép kiếm tiền từ việc sử dụng nội dung). Bất kỳ video nào có loại âm thanh bị hạn chế này được kết hợp vào video sẽ không được chấp nhận chia sẻ doanh thu trên YouTube. Nếu công ty thu thập nội dung của bên thứ ba cấp phép sử dụng nội dung miễn phí bản quyền hoặc cấp giấy phép Creative Commons thì có thể cần phải có văn bản cho phép của chủ sở hữu quyền gốc để sử dụng nội dung thương mại.
 • Đối với video bạn sử dụng hình ảnh và/hoặc âm thanh do người khác tạo không?

Bạn có thể kiếm tiền từ nội dung đó nhưng bạn phải đưa ra văn bản cho phép của chủ sở hữu quyền về việc sử dụng thương mại đối với nội dung đó bất kỳ lúc nào.

 • Đối với video bạn các bạn tự quay về game

Nếu YouTube yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin về nội dung game thì bạn nên cung cấp những thông tin sau đây:
 • Tên trò chơi
 • Liên kết URL trực tiếp đến điều khoản cấp phép có thể áp dụng cho phần mềm đó
 • Nếu giấy phép không cấp quyền sử dụng thương mại, có thể bạn phải cung cấp văn bản cho phép của nhà phát hành
 • Nếu bất kỳ hình ảnh hoặc âm thanh nào của bên thứ ba được nhúng vào video nhưng không có liên quan trực tiếp đến trò chơi điện tử, vui lòng cung cấp bằng chứng cho phép rõ ràng về việc cấp quyền sử dụng thương mại cho các yếu tố âm thanh và/hoặc hình ảnh của bên thứ ba đó
 • Đối với video bạn tự quay màn hình về thủ thuật hoặc giới thiệu phần mềm

Nếu YouTube yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin về việc sử dụng phần mềm trong nội dung của bạn thì bạn nên cung cấp những thông tin sau đây:
 • Tên phần mềm
 • Liên kết URL trực tiếp đến điều khoản cấp phép có thể áp dụng cho phần mềm đó
 • Nếu bất kỳ hình ảnh hoặc âm thanh nào của bên thứ ba được nhúng vào video nhưng không có liên quan trực tiếp đến phần mềm, vui lòng cung cấp bằng chứng cho phép rõ ràng về việc cấp quyền sử dụng thương mại cho các yếu tố âm thanh và/hoặc hình ảnh của bên thứ ba

 

 • Đối với video bạn sử dụng nội dung có trong miền công cộng không? hay chính xác là lấy ở các site chia sẽ video miễn phí khác
Nếu YouTube yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin về nội dung mà bạn tin là thuộc miền công cộng, thì bạn nên cung cấp những thông tin sau:
 • Loại tác phẩm
 • Ngày và địa điểm xuất bản
 • Ngày mất của tác giả
 • Tên âm thanh và/hoặc hình ảnh từ miền công cộng
 • Liên kết trực tiếp đến nguồn trực tuyến chính (học thuật)
 • Đối với video bạn cover 

Cái này tùy từng bài, chủ yếu do beat, beat bản quyền thì cần văn bản được sử dụng lại, còn beat ko bản quyền thì ok

 • Đối với video bạn sử dụng bản thu âm cá nhân của mình cho buổi hòa nhạc, sự kiện, chương trình công khai, v.v. không?

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ bản ghi âm buổi biểu diễn tại buổi hòa nhạc hoặc chương trình, bạn sẽ phải có văn bản cho phép rõ ràng của chủ sở hữu quyền gốc của buổi biểu diễn đó.

 • Đối với video bạn lấy trên truyền hình, cd, vcd, dvd, băng đĩa hoặc quay phim màn hình các chương trình ti vi

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ bản ghi âm chương trình truyền hình, DVD hoặc CD, bạn phải có văn bản cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu quyền áp dụng của yếu tố âm thanh và/hoặc hình ảnh bạn đã ghi âm.

 • Đối với video bạn đã mua

Mặc dù có thể bạn đã tự mua nội dung nào đó nhưng thường là người sáng tạo hoặc tác giả thực sự sẽ giữ nhiều quyền cần thiết để khai thác nội dung này cho mục đích thương mại. Điều này có nghĩa là bạn không thể kiếm tiền từ nội dung của bên thứ ba mà bạn đã mua trừ khi chủ sở hữu quyền của nội dung đó cấp cho bạn quyền sử dụng thương mại.

 • Đối với video trực tuyến

Mặc dù có thể bạn đã tìm thấy nội dung trực tuyến miễn phí nhưng trong hầu hết các trường hợp, người sáng tạo thực sự sẽ giữ nhiều quyền cần thiết để khai thác nội dung này cho mục đích thương mại. Nếu bạn muốn kiếm tiền từ nội dung đó, vui lòng đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền sử dụng thương mại cần thiết đối với nội dung đó.

 • Đối với video chứa nội dung từ thư viện miễn phí của youtube
Nếu YouTube yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin thì bạn nên cung cấp những thông tin sau về từng yếu tố âm thanh đã sử dụng:
 • Tên bài hát đã sử dụng từ Thư viện âm thanh của YouTube
 • Đối với video sử dụng nội dung của bên thứ 3 hợp lý

Nếu YouTube yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin thì bạn nên cung cấp những thông tin sau về từng yếu tố âm thanh đã sử dụng:

Văn bản cho phép sử dụng của bên thứ 3

 

 

Chúc các bạn thành công. Hãy chia sẽ nếu bài viết hữu ích nhé các bạn