Cách sử dụng Task Manager từ tổ hợp phím Ctrl+Shift+Esc

Cách sử dụng Task Manager từ tổ hợp phím Ctrl+Shift+Esc

Trong windows có rất nhiều tổ hơp phím hữu ích cho người dùng, tăng tốc độ thao tác, bật các tính năng đặc biệt trong windows. Bài viết này mình đề cập tới một ứng dụng của Windows khá hữu ích là: Task Manager – truy cập bằng tổ hợp phím Ctrl+Shift+Esc.

Windows Task Manager là một công cụ hữu ích để theo dõi hệ thống của bạn và tắt các ứng dụng không được đáp ứng. Mình sẽ đề cập tới việc khi nào bạn nên dùng ứng dụng này, một vài chức năng hữu ích.

Đây có thể nhỏ, nhưng khi hệ thống của bạn được hành động lạ hoặc chạy chậm, bất kỳ những nỗ lực cứu để nhổ tận gốc và đóng cửa các ứng dụng vi phạm là có lợi. Điều này rất hữu ích khi máy bạn bị đơ, một ứng dụng bị Not Responding, bị đơ thì sử dụng Task Manager giúp ta đóng phần mềm đó, kiểm tra ứng dụng nào đang ngốn tài nguyên, gây đơ máy.

Trong Windows , Ctrl-Alt-Delete hiện lên một trình đơn, trong đó có công tác quản lý là một trong những lựa chọn. Điều này có nghĩa là một quá trình hai bước để có được vào Task Manager. Với các phím tắt Ctrl-Shift-Esc, bạn gọi đến công tác quản lý trực tiếp, cung cấp cho bạn truy cập nhanh hơn.