Hướng dẫn đăng ký tài khoản WebMonney WMZ

Hướng dẫn đăng ký tài khoản WebMonney WMZ

Việc đăng ký 1 tài khoản WebMoney sẽ có 4 bước:

Bấm vào nút “Đăng ký”, tiếp theo nhập số điện thoại của bạn ở định dạng quốc tế. Số điện thoại của bạn được sử dụng với mục đích:

  • Nhận mã xác nhận giao dịch, mã xác nhận đăng nhập…để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.
  • Giúp bạn tìm được WMID nhanh  chóng thông qua số điện thoại.
  • Giúp bạn nhanh chóng khôi phục quyền truy cập.

Bạn cũng có thể đăng ký tài khoản WebMoney thông qua các tài khoản mạng xã hội như: FacebookGoogleYahoo… bằng cách click vào các biểu tượng tương ứng.

Truy cập trang web www.wmtransfer.com và click vào “Đăng ký”.


Tiếp theo, nhập số điện thoại của bạn ở định dạng quốc tế, ví dụ: số điện thoại của bạn là 0988678907 thì các bạn nhập là 84988678907. Nhập xong số điện thoại, click vào Proceed.


2 Nhập các thông tin cá nhân của bạn:

Bạn điền các thông tin cá nhân theo form đăng ký của WebMoney (hướng dẫn như hình dưới)

  • Thông tin cá nhân của bạn phải chính xác để tránh bị khóa tài khoản và tránh gặp các rắc rối trong quá trình sử dụng dịch vụ của WebMoney.

Điền vào dữ liệu đăng ký với các thông tin cá nhân của bạn.

  • Nhập chính xác thông tin trên Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của bạn.


Cảnh báo: Hãy lưu giữ cẩn thận câu hỏi bảo mật và câu trả lời. Bạn sẽ cần các thông tin này để khôi phục lại quyền kiểm soát WMID.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn click Proceed.

Sau đó, kiểm tra tính đúng đắn của thông tin dữ liệu bạn đã nhập và click Proceed.


3 Email và số điện thoại xác nhận:

Bạn sẽ nhận được một email với một mã số đăng ký trong tài khoản email của bạn. Copy và dán mã này trên trang và hoặc nhấp vào liên kết trong email của bạn. Sau đó, bạn sẽ nhận được tin nhắn có chứa mã mà bạn sẽ được yêu cầu nhập trong bước tiếp theo

Sau khi nhập dữ liệu, bạn sẽ nhận được một email với một mã số đăng ký trong tài khoản email của bạn trong vòng 1-2 phút. Bạn hãy click vào liên kết trong email của bạn.


hoặc tự nhập mã số đăng ký trên trang http://start.wmtransfer.com/confirm.aspx. Nếu bạn không nhận được email, hãy kiểm tra mục Spam trong tài khoản email của bạn, vì email của WebMoney có thể bị nhầm lẫn đánh dấu là spam.


Tiếp theo, hệ thống WebMoney sẽ gửi mã xác nhận gồm 5 số vào số điện thoại mà bạn đã dùng đăng ký, bạn nhập mã code này vào ô Specify the code received on a mobile phone và bấm Proceed.


Chú ý: Trong một số trường hợp hệ thống sẽ yêu cầu bạn gửi 1 tin nhắn có dạng: 7#44612 tới 1 trong các số sau của WebMoney để lấy mã xác nhận

  • +7 916 461 3307
  • +7 916 805 4612
  • +380 630 734815
  • +44 78 6003 4170
  • +45 609 910284

4 Đặt mật khẩu cho tài khoản WebMoney của bạn:

Đặt mẩu khẩu cho tài khoản WebMoney của bạn: Sử dụng chữ hoa và chữ thường, chữ số (0-9), và ký tự đặc biệt.


Sau khi điền mật khẩu và mã xác nhận xong, click OK để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản WebMoney.
Xin chúc mừng!