Mặc định trình duyệt riêng tư Chrome

Mặc định trình duyệt riêng tư  Chrome

Làm sao để luôn mở mặc định trình duyệt riêng tư trên Chrome? Thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn thiết lập chế độ này.

Xem thêm: 

Cách xem mật khẩu wifi trên win 8

Cách cài đặt tự tắt màn hình máy tính

Cách tạo CSDL trong Excel 2013

 

Cách mặc định luôn mở trình duyệt riêng tư trên Chrome

Google đặt tên cho chế độ này trong trình duyệt Chrome của họ là Incognito Mode (chế độ ẩn danh). Để kích hoạt tính năng này mặc định khởi động mỗi khi mở trình duyệt, bạn cần phải thêm một tùy chọn dòng lệnh vào biểu tượng tắt (shortcut) của Chrome. Trước hết, hãy xác định biểu tượng tắt mà bạn sử dụng để mở Google Chrome, cả trên màn hình Desktop, trình đơn Start Menu hay thanh tác vụ Taskbar, nhấn chuột phải vào đó rồi chọn Properties trong trình đơn vừa xuất hiện.

trinh-duyet-an-tren-chrome

Nếu đang sử dụng Chrome thông qua biểu tượng tắt trên thanh Taskbar của Windows 7 hay Windows 8, bạn cần phải nhấn chuột phải vào biểu tượng Google Chrome trên thanh Taskbar, sau đó nhấn chuột phải vào Google Chrome trong danh sách và cuối cùng chọn Properties.

Tiếp theo, hãy thêm thông số-incognito (bao gồm một khoảng trắng, một dấu gạch ngang và từ incognito) vào cuối cùng của hộp Target. Sau đó, nhấn OK để hoàn thành. Kể từ bây giờ, Google Chrome sẽ khởi động ở chế độ ẩn danh khi bạn mở trình duyệt bằng các biểu tượng tắt này.

Chúc các bạn thực hiện thành công

Bình luận