Phần mềm tạo Webserver, làm Web Localhost với Xampp

Phần mềm tạo Webserver, làm Web Localhost với Xampp

XAMPP là phần mềm tạo Webserver tốt nhất  và được hầu hết những người lập trình, các nhà phát triển ứng dụng web trực tuyến cài đặt để phát triển Web trên Window, Linux.

– Cách kiếm tiền trên youtube

– Download Xampp

XAMPP là công cụ tạo Websever hoàn hảo dành cho người phát triển web và những blogger khao khát. Tuy nhiên, đừng trông đợi một phần giải thích rõ ràng của mỗi phần, và chắc chắn không có một trợ giáo XAMPP làm sẵn – bạn sẽ cần phải có một lượng nhất định kiến thức lập trình để nắm bắt phần mềm này.

 

Xampp hổ trợ các ứng dụng:

Apache, MySQL, PHP + PEAR, Perl, mod_php, mod_perl, mod_ssl, OpenSSL, phpMyAdmin, Webalizer, Mercury Mail Transport System for Win32 and NetWare Systems v3.32, Ming, FileZilla FTP Server, mcrypt, eAccelerator, SQLite, and WEB-DAV + mod_auth_mysql.

Tài khoản mặc định khi cài đặt

Trên windows mặc định xampp sẽ cài vào thư mục C:\xampp nếu bạn không thay đổi trong quá trình cài.
Thư mục chứa code web sẽ là C:\xampp\htdocs
User/pass MySQL mặc định là: root (không có mật khẩu)

Yêu cầu hệ thống:

Ram: >> 64 MB RAM (RECOMMENDED)
HDD: 200 MB free fixed disk
Windows XP, Window 7 (RECOMMENDED)

Download phần mềm Xampp tại link dưới