Hướng dẫn phương pháp boot view và cheat click ads

Hướng dẫn phương pháp boot view và cheat click ads Bước 1: Tải 2 file này về https://drive.google.com/file/d/0B2oRM9K6Goqua3BVRzZQZkV0ck0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B2oRM9K6GoquZ243WkVKRHdVSW8/view?usp=sharing Bước 2: Tiến hành cài đặt như trong hình và yêu cầu cài đặt đúng các bước hướng dẫn nếu ko phần mềm sẽ báo lỗi… Read More